De 50 bedste jura links på nettet om jura, som hjælper dig videre i din søgen og skaber juridisk tryghed. Genvejen til juridiske svar på nettet.

Retssal

Find lige det juridiske link, som du har brug for og måske ikke vidste fandtes, find det på 2 minutter.

Domstolenes vejledende priser for retssager mm.: Klik her og se vejledende takster og salærer for juridisk bistand

Danske Love og regler, vejledninger, cirkulærer, mm.: Klik her og kom til retsinformation

Information om forberedelse af retssager: Klik her og se mere hos De Danske Domstole

Information om forberedelse af nævnssager:  Klik her og læs mere om nævnssager

Kunne du tænke dig gratis advokathjælp: Klik her og læs mere om gratis retshjælp

Dine rettigheder ved patientskade / behandlingsskader: Klik her og se mere hos Patientforsikringen

Anke af Patientforsikringens afgørelser: Klik her og se mere hos Patientforeningen Danmark

Anmeldelse af skader og arbejdsulykker: Klik her og se mere hos Arbejdsskadestyrelsen

Klag over dit eget forsikringsselskab: Klik her og se mere hos Ankenævnet for Forsikring

Tjekliste, hvad skal du gøre for at søge fri proces: Klik her og se mere hos Civilstyrelsen

Det Juridiske Fakultetsbibliotek: Klik her og besøg Det Juridiske Fakultetsbibliotek

Søg juridisk litteratur på Statsbiblioteket: Klik her og kom til Statsbibliotekets litteratursøgning

Juridisk Institut i Aarhus: Klik her og kom til Juridisk Institut i Aarhus

Gratis retshjælp i Aarhus: Klik her og kom til Retshjælpen i Aarhus

Gratis retshjælp i Odense: Klik her og kom til Retshjælpen i Odense

Gratis retshjælp i København: Klik her og kom til Retshjælpen i København

Juridisk Bibliotek på Aalborg Universitet: Klik her og kom til Juridisk Bibliotek i Aalborg

Gratis studiebøger og kompendier: Klik her og kom til gratis studiebøger og kompendier

Forbrugerrådets Gældsrådgivning: Klik her og kom til Forbrugerrådets Gældsrådgivning

Advokatsamfundet: Klik her og se regler og vedtægter mm. for advokater

Advokatnævnets afgørelser: Klik her og se Advokatnævnets afgørelser mod navngivne advokater

Klage og vejledning som forbruger: Klik her og se dine forbrugerrettigheder hos Forbrugerstyrelsen

Gældsrådgivning i København og Aarhus: Klik her og se den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning

Jurastuderendes viden og noter på nettet : Klik her og se Jurateket

Juridisk Institut Odense: Klik her og se Juridisk Institut på Syddansk Universitet

Klag over din private udlejer i København: Klik her og kom til huslejenævnet i København

Klag over din almene boligforening i København: Klik her og se beboerklagenævnet i København

Klag over din private udlejer i Aarhus: Klik her og kom til huslejenævnet i Aarhus

Klag over din almene boligforening i Aarhus: Klik her og se beboerklagenævnet i Aarhus

Klag over din private udlejer i Odense: Klik her og kom til huslejenævnet i Odense

Klag over din almene boligforening i Odense: Klik her og se beboerklagenævnet i Odense

Se tinglyste dokumenter på ejendomme i tingbogen: Klik her og søg i tingbogen

Oversigt over forsikringstyper: Klik her og se hvad forskellige forsikringstyper indeholder

Oversigt over pensionsstyper: Klik her og se hvad forskellige pensionstyper indeholder

Klag over en tilstandsrapport: Klik her til Disciplinær- og Klagenævn for Beskikkede Bygningssagkyndige

Klag over en elinstallationsrapport: klik her og se Sikkerhedsstyrelsens vejledning

Klag over et energimærke: Klik her og se klageskema 1

Klag over en ejendomsmægler: Klik her og kom til Klagenævnet for Ejendomsformidling 

Klag over din selvangivelse og skat: Klik her og få mere at vide om Skatteankestyrelsen